یو پی اس Ultimate

یو پی اس های سری Ultimate Power از توان 10 الی 120 کیلو ولت آمپر مناسب مصارف پایگاه های داده و دیتا سنتر ها با قابلیت در یافت سه فاز ورودی و قابلیت خروجی سه فاز

حذف همه
جزئیات

Ultimate power 10Kva-3/3

تماس بگیرید

جزئیات

Ultimate power 15Kva (3/3)

تماس بگیرید

جزئیات

Ultimate power 20Kva-3/3

تماس بگیرید

جزئیات

Ultimate power 30Kva-3/3

تماس بگیرید

جزئیات

Ultimate power 40Kva-3/3

تماس بگیرید

جزئیات

Ultimate power 60Kva-3/3

تماس بگیرید

جزئیات

Ultimate power 80Kva-3/3

تماس بگیرید

جزئیات

Ultimate power 100Kva-3/3

تماس بگیرید

جزئیات

Ultimate power 120Kva-3/3

تماس بگیرید