یو پی اس E

این سری از یو پی اس های شرکت POWERTECH برای کاربرد هایی از قبیل مراکز داده،بیمارستان ها،تجهیزات عکس برداری حساس از قبیل MRI و CT-Scan ، مراکز مخابراتی،مراکز نظامی،مراکز مالی،ساختمان های بزرگ،شبکه های کامپیوتری و استادیوم ها و صنایع سنگین و کارخانجات و خطوط تولید مناسب می باشد.

حذف همه
جزئیات

ٍE Power 500kva 3/3

تماس بگیرید

جزئیات

E Power 600Kva 3/3

تماس بگیرید

جزئیات

E Power 800kva 3/3

تماس بگیرید