گروه های محصول :: پاورتک

این سری از یو پی اس های شرکت POWERTECH برای کاربرد هایی از قبیل مراکز داده،بیمارستان ها،تجهیزات عکس برداری حساس از قبیل MRI و CT-Scan ، مراکز مخابراتی،مراکز نظامی،مراکز مالی،ساختمان های بزرگ،شبکه های کامپیوتری و استادیوم ها و صنایع سنگین و کارخانجات و خطوط تولید مناسب می باشد.