ماشین های اداری

ماشین های اداری

منظور از ماشینهای اداری، تجهیزاتی همچون دستگاههای فکس، کپی، پرینتر، اسکنر، تلکس و.... می باشد که عملاً می تواند در هرکجا استفاده گرددبا توجه به ماهیت الکتریکی این تجهیزات، پیشنهاد استفاده از یو پی اس برای تامین برق اضطراری برای آنها به تنهایی مقرون به صرفه نمی باشد مگر در مواقعی كه با توجه به حساسیت و یا کاربرد توانی چندین برابر توان نامی دستگاه درنظر گرفته شود، اما به منظور تامین برق عاری از هرگونه اختلال و نوسان به منظور اطمینان از صحت عملکرد دستگاه و همچنین افزایش طول عمر آنها و یا جلوگیری از آسیب های سخت افزاری و یا نرم افزاری ناشی از این اختلالات، می توان از ترانس ها ویا استابیلایزرهای تک توان به شرح زیر بهره برد.


محصولات مرتبط
یو پی اس Clean
جزئیات

Clean Power 6Kva UPS

تماس بگیرید

جزئیات

(1/1)Clean Power 10Kva UPS

تماس بگیرید

جزئیات

(3/1)Clean Power 15Kva

تماس بگیرید

جزئیات

(Clean Power 20Kva(3/1

تماس بگیرید

یو پی اس Elegance
جزئیات

Elegance Power 1Kva UPS

تماس بگیرید

جزئیات

Elegance Power 3Kva UPS

تماس بگیرید

جزئیات

Elegance Power 2Kva UPS

تماس بگیرید

یو پی اس Clean Rack
جزئیات

Clean Power Rackmount 6Kva

تماس بگیرید

جزئیات

Clean Power Rackmount 10Kva

تماس بگیرید