چه نکاتی باید در انتخاب یو پی اس مورد توجه قرار گیرند ؟

چه نکاتی باید در انتخاب یو پی اس مورد توجه قرار گیرند ؟

معرفی به دوستان

نكاتي كه لازم است جهت انتخاب UPS مد نظر قرار گيرد: · مراحل تست UPSراپاسخگو باشد . · شركت عرضه كننده UPSجهت UPSهاي فوق داراي نمايندگان آموزش ديده فني درشهرستانهاي محل نصب باشد

چه نکاتی باید در انتخاب یو پی اس مورد توجه قرار گیرند ؟

1) نكاتي كه لازم است جهت انتخاب UPS مد نظر قرار گيرد:

   ·   مراحل تست  UPSراپاسخگو باشد .

   ·   شركت عرضه كننده UPSجهت UPSهاي فوق داراي نمايندگان آموزش ديده فني درشهرستانهاي محل نصب باشد .

 ·  لازم است شركت عرضه كنندهUPSجهتUPSهاي ارائه شده دارايSERVICE MANUAL باشد تا در صورت نياز جهت تعميرات مطالب طبق مشخصات فني خاصي روي  UPS اجراء شود .

   ·     گارانتي حداقل يكسال .

   ·   نوع باطريها جوابگوي مدت زمان  BACK  UP  مورد نياز مصرف كننده باشد .

 ·   UPSهاي مخصوص SERVER حتماً از توان ارائه سرويس نرم افزاري روي نرم افزارهاي شبكه مورد استفاده در مجموعه مصرف كننده ، برخوردار باشند .

2) نكات عمومي جهت انتخاب شركتهاي سازنده :

1- عضو رسمي انجمن  UPSسازان باشند ( سابقه عضويت حداقل 4 سال )

2-طرح توليدي شركت مذكور از طرف سازمان پژوهشهاي علمي صنعتي مورد تاييد قرار گرفته باشد .

3-حداقل تعداد پرسنل رسمي 20 نفر ( بيمه شده )(اين مطلب ازجهت حداقل در نظر گرفته شده براي واحدهاي مختلف (خدمات ، فني ، فروش واداري مي باشد.)

4- توليد كننده بوده ، صرفاً فعاليت بازرگاني نداشته باشد( داراي كارخانه جهت توليد كالاي مزبور باشند وتوليد صرفابه روش سفارش به ساير شركت ها انجام ندهند)

5-داراي دفترچه سرويس فني  شامل كليه مدارات فني UPSها همراه با  امكان آموزش  كارشناسان خريدار  باشند.

6- شركت بتواند حداقل ظرف مدت 72 ساعت مشكل سيستم خود را برطرف كرده و يا سيستم ديگري را جايگزين كند .

7- داراي پروانه توليد و بهره برداري از وزارت صنايع باشد .

8- داراي كد اقتصادي باشند .

9- سابقه كار در زمينه  UPS يا زمينه هاي مشابه ( حداقل 10 سال بجهت رعايت زمان خدمات پشتيباني تجربه شده ميباشد.)

10- داراي بخشي مجزا جهت ارائه خدمات پس ازفروش

11-  شركت عرضه كننده عضو اتحاديه سازندگان  UPS باشد تا از قوانين استانداري و حقوقي مشخصي تبعيت نمايد .

 12- شركت توليد كننده  UPS بايد داراي كارت شناسايي كارگاه ارائه شده توسط وزارت صنايع باشد .

3) مشخصات فيزيكي و نحوه مونتاژ بايد به شكل زير باشد:

1- UPSها داراي حجم كم باشند بطوريكه مثلا در ابعاد ماكزيمم 5 KVA به همراه باطريهاي مربوطه حجمي كمتر از 70 cm×70×70 را اشغال كند .

2- در طراحي و ساخت بردها بايد حتماً بردها بصورت ماژول و مجزا باشند ، زيرا در مراحل سرويس ونگهداري ضمن جلوگيري از تاثير گذاري واحدهاي مختلف UPSها روي هم،هزينه تعميرونگهداري كاهش خواهديافت.با اين روش سرعت عمليات تعمير و نگهداري افزوده خواهد شد .

 3- دقت گردد در ساخت UPS حتماً واحدهاي ( POWER ) از واحدهاي كنترل و توليد شكل موج ، و واحد قدرت (ترانزيستورها) بصورت فيزيكي ايزوله باشند اين مورد باعث عدم ورود گرد و خاك وارده شده ، توسط كشش فن به واحدهاي حساس مختلف مي شوند .

4- لازم است سيستم خنك كننده قسمت ترانزيستوري شامل كانال هوايي - فن و هيت سينگ باشند و فن مقابل راهرو هوايي قرار گيرد و اين مجموعه بطور كامل از بخشهاي ديگر UPS ايزوله باشد .

زيرا اين روش بهترين روش جهت خنك كردن ترانزيستورها و جلوگيري از ورود گرد و خاك ناشي از كشش فن به بخشهاي ديگر مي باشد .

5- لازم است ترانزيستورهاي مورد استفاده در UPSهاي داخلي از انواع جديد و پر قدرت POWER MOSFET باشند و استفاده ازانواع  BIPOLAR  كه تقريباً در دهه قبلي مورد مصرف بوده و راندمانهاي پايين دارند در UPS قابل قبول نمي باشند .

6- بهتر است آلارمهاي صوتي و نوري لازم روي بردهاي مختلف UPS جهت آسان بودن سرويس و تعمير و نگهداري وجود داشته باشد و نحوه استفاده از اين آلارمهاي نوري در دفترچه سرويس توضيح داده باشند

7- جعبه UPSموردنظرداراي استحكام كافي بوده واز پرچ يا پيچ مهره ، جهت ارتباط به يكديگر استفاده نشود.

8- بخش هاي داخلي جعبه جهت مقاومت در برابر رطوبت گالوانيزه شده باشد .

 9- بهتراست درساخت بدنه دستگاه بخش كف وپانل پشتي جهت پرهيز ازهرگونه زنگ زدگي ازنوع گالوانيزه ميباشد.

 10- بهتر است جهت جلوگيري از تخريب  UPS در زمان حمل و نقل علاوه بر استفاده از آهن مناسب در كف دستگاه جهت استقرار ترانس كه داراي وزن زيادي مي باشد يك قاب فلزي قسمت كف را تقويت نمايد. 

4) تستهايي كه UPS بايد پاسخگو باشد :

1- زمان انتقال TRANSFER TIME در انواع UPSها چه از نوع سينوسي باشد يا شبه سينوسي بايد مطابق استاندارد IEEE-446 كمتراز4/1سيكل برق شهرباشدكه اين مطلب توسطSTORGE.SCOPE تست مي گردد.

2-درUPSهاي سينوسيTHDروي بارهاي خطي كمتراز3% باشد(ابزارتست اين پارامتربايدتوسط سازنده عرضه شود)

3-در UPSهاي سينوسي THD روي بار غيرخطي كمتر از 5% باشد .

4- شكل موج كاملاسينوسي در بايد در تمام رنج ، توان UPS بدون تغيير باشد.

5- UPSبايدنسبت به اتصال دوشاخه ورودي به پريزخروجي(فيدبك متْبت)درشرايط كاركردUPSحفاظت شده باشد .

6- راندمان مدلهاي سينوسي بيش از 85%.

7- رگولاسيون خروجي در محدوده كمتر 5/2% باشد .

8-  UPSهاي فررزونانس علاوه بر مشكلاتي مبني برعدم تطبيق با شكل موج سينوسي ، داراي ايرادهاي حرارت بالا ، نويز و ساير موارد مي باشد، لذا بهتر است از اين تكنيك در ساخت UPS استفاده نشده باشد .

9- بهتر است  UPS داراي استابيلايزر باشد تا در شرايط افت و خيز برق شهر بدون استفاده از باطري خروجي را در حد معقولي تْابت نگه دارد .

10- حفاظتهاي مورد نياز :

   ·   حفاظت نسبت به اتصال كوتاه خروجي

   ·   حفاظت نسبت به  اتصال معكوس باطري

   ·   حفاظت نسبت به اضافه بار و آلارم مربوط

   ·   حفاظت نسبت به اضافه  شارژواضافه دشارژ باطري،

   ·   حفاظت نسبت به SPIKE

   ·   حفاظت نسبت به افت و خيز برق شهر  under voltage , over voltage

   ·   حفاظت نسبت به اضافه ولتاژ در خروجي Output over voltage

   ·   حفاظت نسبت به اتصال ولتاژ باطرى اضافه به ورودى وفعال شدن آلارم مربوطBattery over voltage ، باوجوداين حفاظت درصورت اتصال تعدادبيشترى باطرى به ورودي UPSاين سيستم هرگزصدمه نخواهد خورد . 

   ·   حفاظت فيوزي در ورودي با فيوزهاي استاندارد ( و اتوماتيك )

   ·   حرارت محيط كار 0 الي 40 درجه سانتي گراد

   ·   فركانس خروجي  50 HZ + %1 

   ·   ولتاژ ورودي 220  + %10

   ·   ولتاژ خروجي در شرايط كاركرد روي باطري 220 + %3  

   ·   ولتاژ خروجي در شرايط وجود برق 220  + %5

5) بحث خدمات پشتيباني :

-  در ارتباط با خدمات پشتيباني ، توليدات شركت تكام مطالبي به شرح زير تقديم مي گردد :

1. از آنجائيكه قدم اول در مورد خدمات پشتيباني هر دستگاهي اين مسئله است كه تا حد امكان دستگاهها يا توليدات شركت با حداقل ميزان خدمات به فعاليت خود ادامه دهد و لازمه اين امر رعايت بحث كيفيت و رعايت مسائل ايمني درهردستگاه ميباشد كه در بحث مسائل كيفي و مشخصات فني بهينه در UPSها موردبررسي قرار گرفته واصولاً دستگاهي كه بعنوانUPSسينوسي وبارعايت كيفيت فني وحفاظتهاي استفاده شود،اساساًمشكلات كمتري خواهندداشت .

 امكان سرويس و نگهداري آن در طراحي دستگاه در نظر گرفته شده باشد كه اين كار توسط چند عامل در اين  UPSها تأمين گرديده است :

الف) ماژولار بودن بخشهاي مختلف( بردهاي كنترل آلارمها، برد توليد شكل موج سينوسي ، برد شارژ ، بخش مرتبط با كامپيوتر ، بخش استابيلايزر و بخش قدرت ، در اينصورت بمحض ايجاد مشكل عمده با تعويض برد مربوطه مشكل مذبور بطوركلي از بين خواهد رفت .

ب )دارابودن آلارمهاي لازم جهت راهنمايي تعميركار كه سرعت تعميرات وپشتيباني را افزايش دهد.

ج ) قابل تعويض بودن قطعات يا ICها (  ICهاي سوكتي )

3. اينكه شركت ارائه كننده خدمات پس ازفروش جزء توليدكنندگان ياارائه كنندگاني باشدكه توانايي تعويض و جايگزين كردن دستگاه  UPSدرشرايط خاصي مي باشد .

4. UPS  ارائه شده بايد داراي دفترچه تعميرات  Service  Manualباشد .

5. شركت توليد كننده توان آموزش فني پرسنل فني خريدار را داشته باشد .

6. توليد كننده در قالب يك قرارداد سرويس و نگهداري بعد از دوران گارانتي خدمات مورد نياز خود را در اختيار خريدار قرار دهد. با جمع شدن نكات فوق تقريباً كليه مشكلات سرويس و نگهداري و خدمات پس از فروش ، در دوران گارانتي و بعد از آن حل خواهند شد كه موارد فوق جزء تعهدات شركت تكام مي باشد.  

6) نكاتي در ارتباط با محاسبه باطري در توان كامل  UPS :

    با توجه به قطع برق به دفعات زياد و به مدتهاي بيش از يك ساعت لازم است باطريهاي  UPS توان ارائه مدت زمان بيش ازيك ساعت را دارا باشد و جهت ارائه چنين تواني براي يك  UPSمدل 5000 VA ، درضمن بايد   UPSنيز از لحاظ راندمان و گرمايي توان ارائه اين سرويس طولاني مدت را داشته باشد .

جهت ارائه وات 5000 VAروي يك  UPSباولتاژDCورودي 48ولت بايدآمپرساعت باطري به روش زيرمحاسبه ميگردد :

لذا حداقل ميزان مورد نياز جهت ارائه توان  5000 وات                                                    5000  =  105 AH

استفاده از باطري هاي مدل  105 آمپر 48ساعت مي باشد.                                                                         

   ·   نكته قابل ملاحظه در مورد باطريها :

- باطريها به دو دسته مخصوص  UPS و مدلهاي استارتي تقسيم مي شوند.

   ·   ايرادات باطريهاي استارتي :

1. بايد هميشه در حال حركت باشند و در صورت استقرار باطري در يك محل ثابت دچار اشكال ميشوند .

2. جهت استارتهاي كوتاه مدت ساخته شده اند ودرشرايط استفاده طولاني توسطUPSتخريب مي گردند.

3. بعد از تامين جريان استارت بايد توسط دينام شارژ شوند.

7) مزاياي باطري مخصوص  UPS :

    اين باطريها جهت جريان زياد و استفاده طولاني مدت و مخصوص UPS طراحي شده اند ، استقرار اين باطريها در يك محل مشكلي را در تركيبات فعال آنها ايجاد نميكند ، تخليه مكرر اين باطري ها و شارژ مجدد آنها نيز با توجه به كيفيت و تكنولوژي بكار رفته در ساخت آنها مشكلي را براي باطري ايجاد نمي كند .

شرايط مناسب جهت استقرار  UPSو باطريهاي مربوطه :

   - از آنجاييكه يك دستگاه  UPS از نوع تجهيزات  POWER مي باشد و برق اضطراري يك يا تعدادي سيستم حساس كامپيوتري را برقرار مي كند ، لازم است در شرايطي بهينه نگهداري گردد.

1. محل استقرار :

   ·   ازلحاظ گرمادرمحدوده35-10درجه باشد(البته درجه حرارت بيشترازلحاظ استقرارمحل باطري داراي اهميت ميباشدتاUPS)

   ·   رطوبت محل كمتر از 95% باشد .

   ·   محل استقرار داراي لرزش نباشد .

 · جهت تخليه گرماي محيط كه ممكن است توسط كاركرد UPSايجادشود،بهتراست توسط فن گرماي مربوطه تهويه گردد.

 · تاحدامكان بايدUPSرادرمحلي قراردادتاامكان ريزش باران-آب(درآشپزخانه)-ياسايرچيزهاروي آن وجودنداشته باشد .

 ·  باتوجه به حساسيت قطعات الكترونيكي ازقراردادن UPSدر محلهاي در مسير گرد و خاك ، پرهيز شود .

 · با توجه به آلارمهاي  UPS ، جهت استفاده از انواع آلارمهاي صوتي و نوري بهتر است  UPS را در محلي كه آلارمهاي صوتي و نوري آن بسهولت قابل بررسي ومشاهده باشدقرارگيردوازقراردادن  UPSدرمحل انباري هاجداًخودداري نمائيد.

 ·  باتوجه به حساسيت حفاظتي اين دستگاه لازم است جهت تامين برق مصرفيUPSحتماارت مناسبي بهUPSمتصل گردد.

 ·  با توجه به احتمال استفاده از توانائيهاي نرم افزاري  UPS بهتر است حداكثر فاصله  UPS از  SERVER  مربوطه در حدي باشد كه استاندارد  RS 232  تعين مي كند ، يعني كمتر از 5 متر باشد.

آموزش :

 . با توجه به اهميت بحث خدمات و پشتيباني تجهيزات الكترونيك خصوصاً دستگاههاي الكترونيك قدرت يو پي اس، شركت تكام بحث آموزش را تحت چند بخش جهت سيستمهاي توليدي خود تأمين كرده است:

1. ارائه مشخصات فني دقيقي از توليدات خود در بدو ارتباط با مشتري طي پيش فاكتور ، اين كار مشتري نسبت به مشخصات فني  UPS كه مي خواهد خريد كند ، اطلاع كافي پيدا خواهد كرد.

 

2. ارائه كاتالوگهاي تجاري با مشخصات كلي كه مشتري توسط اين كاتالوگ با مشخصات كلي و شكل ظاهري  UPS تكام آشنا مي شود .

3.ارائه مشخصات فني مقايسه اي فعاليت شركت تكام :  مرحله بعدي از مراحل معرفي كالاهاي توليدي اين شركت عرضه مشخصات مقايسه اي است ، با اين روش مشخصات فني  UPS تكام در مقايسه با ساير توليد كنندگان داخلي و خارجي به لحاظ فني مورد قياس قرار مي گيرد .

4.ارائه يك راهنما جهت راه اندازي ساده دستگاه : با استفاده از اين راهنما استفاده كننده با توجه به راهنمائيهاي لازم براحتي قابليت نصب و راه اندازي دستگاه را بدست خواهد آورد.

  ارائه راهنما جهت انتخاب نوع باطري بسته به مدت زمان برق دهي مورد نياز ، و شرايط محيط كار: با ارائه اين آموزش مصرف كننده با آگاهي كافي نسبت به خريد نوع وتعداد باطري مورد نياز كه كارآيي لازم را با توجه به شرايط مصرف دارد انتخاب مي كند ، اين كار باعث مي شود كه مصرف كننده مجدداً در فاصله اي كوتاه هزينه أي را صرف تعويض باطري نكند .

5.ارائه دفترچه سرويس يا   Service  Manual :  اين دفترچه فقط به سازمانهايي كه افراد با تجربه و باصلاحيت جهت انجام خدمات سرويس و نگهداري تجهيزات الكترونيكي را داشته باشندوامكان انجام خدمات تعميرات و سرويس توسط شركت تكام به دلايل زير برقرار نباشد :

   ·    فاصله زياد مصرف كننده از اولين نماينده خدمات و سرويس شركت تكام

 ·  عدم امكان ورود نمايندگان فني شركت به محل سازمان يا ادارات خاص(از قبيل ادارات نظامي و )

   ·    خريد تعداد زيادي دستگاه توسط مصرف كننده وعلاقه به استفاده ازآموزش تعميرات شركت تكام

   ·    نمايندگان شركت تكام

    - لازم بذكر است افرادي كه تمايل دارند از دفترچه سرويس و تعميرات اين شركت استفاده كنند ، لازم است يكي از شرايط چهارگانه فوق را دارا باشند و حتماً لازم است همراه دفترچه يك دوره كلاسهاي آموزشي تعميرات و خدمات پس از فروش اين شركت را گذرانده و در آزمون مربوطه نمره قبولي را بدست آورند.

     با توجه به روش فوق آموزش همه جانبه جهت افراد واجد شرايط و علاقمند برقرار مي گردد كه علاوه بر تأمين منافع مصرف كننده ، قطعاً منافع شركت تكام رانيز درجهت ارتقاءو نشان دادن سطح كيفي توليدات شركت در برخواهد داشت .

نظرات

 
   
 
Captcha