خصوصیات و ویژگیهای UPS :

خصوصیات و ویژگیهای UPS :

معرفی به دوستان

پس از درک اصول اولیه عملکرد یک سیستم تامین انرژی بدون وقفه، شناخت انواع مختلف آن وآشنایی با اجزای مهم آن، اکنون درمورد برخی ازخصوصیات طراحی و ویژگیهای مختلف یک ups که باعث تفکیک آن ازانواع دیگرups میشود صحبت خواهیم کرد.

خصوصیات و ویژگیهای UPS :

خصوصیات و ویژگیهای UPS :

 

پس از درک اصول اولیه عملکرد یک سیستم تامین انرژی بدون وقفه، شناخت انواع مختلف آن وآشنایی با اجزای مهم آن، اکنون درمورد برخی ازخصوصیات طراحی و ویژگیهای مختلف یک ups که باعث تفکیک آن ازانواع دیگرups میشود صحبت خواهیم کرد.

بعلاوه راجع به پارامترهای مهمی که توانایی و قابلیتهای یک ups را تعیین میکند بحث خواهیم نمود. بسیاری از عناوینی که دراین فصل مورد بحث قرارخواهد گرفت برای اخذ تصمیم در مورد انتخاب نوع واندازه مناسب یک ups برای کار شما مهم خواهد بود.

فاکتور شکل:

 

فاکتور شکل یک قطعه ازیک تجهیزبه شکل عمومی و اندازه آن مربوط میشود. به لحاظ فنی صحبت درمورد فاکتورهای شکل یک ups ممکن است دقیق نباشد زیرا upsها معمولاً برخلاف بسیاری از وسایل وتجهیزات دیگردر اشکال ازپیش تعیین شده و استاندارد ساخته نمیشوند. دلیل اصلی آن اینست که ups ها بزرگ میباشند، به عبارت دقیقتر هرچه باتری  با ظرفیت  بیشتری در ups قراربگیرد ظرفیت آن و درنتیجه اندازه آن بزرگتر خواهدشد. بنابراین هر ظرفیتی از ups دارای اندازه متفاوتی میباشد.

به هرحال اکثرups ها به لحاظ شکل به دودسته تقسیم میشوند: ups منفرد وups سوار شده درقفسه.

Ups منفرد همانهایی هستند که معمولاً میبینیم. آنها درون قابی قرار گرفته اند وبرای این طراحی شده اند که روی زمین و درنزدیکی وسیله ای که آنرا تحت پوشش قرار میدهند گذارده شوند.(TOWER UPS)

Ups هایی که درقفسه سوارمیشوند، برای قرار گرفتن در محفظه های مخصوص میباشند و مختص استفاده برای کامپیوترهایی که درقفسه قرارمیگیرند، سخت افزارهای شبکه ای ودیگرتجهیزات میباشند.(Rackmount  ups)

همچنین این upsها درصنایع و وسابل تجاری به دلیل کاهش در فضای اشغال شده کاربرد دارند.زیرا مولفه های آن را میتوان بصورت عمودی وتا ارتفاع زیاد روی هم قرار داد.دراینحالت اتصال بین تجهیزات نیز به دلیل نزدیک بودن به یکدیگر اغلب ساده تر انجام میگیرد.

 

یکی از دغدغه های مدل قفسه ای موضوع تهویه آنهاست. باید دقت کرد که قفسه را بیش از گنجایش آن درمکانی که قادر به فراهم نمودن تهویه مناسب نباشد پرنکنیم.

ظرفیت و زمان پشتیبانی:

یکی از مهمترین مشخصات ups ظرفیت آن ودیگری زمان پشتیبانی میباشد.این دومشخصه به یکدیگر مربوطند ولی مشابه هم نمیباشند. مهم است که فرق بین این دو رابفهمیم زیرا این اعداد نقش بسیارمهمی را دراندازه قدرت ups بازی میکنند.

زمان پشتیبانی یک ups تعداد دقایقی است که یک ups میتواند انرژی لازم را از باتری برای یک سطح بار مشخص فراهم کند.از آنجا که راه اندازی تعداد بیشتری از تجهیزات نیازمند انرژی بیشتری است که از باتری گرفته شود، پشتیبانی بار بیشتر، منجر به کاهش این زمان خواهد شد. یک ups با باتری بزرگتر یا با باتری اضافه شده، زمان پشتیبانی بیشتری را برای یک بار مشخص فراهم خواهد نمود. زمان پشتیبانی بسیار مهم است زیرابه شما میگوید که چه مدت نیروی خروجی ups قابل تحصیل است قبل از آنکه انرژی باتری تمام شود.اکثر سازتدگان ups جدولی تهیه میکنند که زمان پشتیبانی را برای یک مدل خاص بر اساس باری که از آن گرفته میشود نشان میدهد.در اینجا نمونه این جدول برای یک ups 600 ولت آمپر(360 وات) آورده شده است.

Load (VA)

Run Time (minutes)

100

49

200

22

300

14

400

9.3

500

7.2

600

5.8

در این جدول زمانهای پشتیبانی برای 100،200و400 ولت آمپربصورت برجسته نشان داده شده است. توجه کنید که وقتی شما میزان بار را دو برابر میکنید، زمان پشتیبانی نصف نمیشود بلکه بیشتر از نصف کاهش می یابد. یکی از دلایل اصلی این پدیده اینست که باتریهای سرب-اسیدی وقتی که باربیشتری راتحمل میکنند بسیار سریعتر تخلیه میشوند. برای توضیح کامل در مورد ظرفیت باتری و تاثیر نرخ تخلیه بر آن،  به بخش بحث در موردباتری مراجعه نمایید.

 Over load

پس از نگاه به این نمودار یک سوال طبیعی میتواند این باشد که اگر اینups یک بار 200 ولت-آمپری رابه مدت 22 دقیقه ویک بار 400 ولت-آمپری رابه مدت 9.3 دقیقه پشتیبانی میکند، یک بار800 ولت-آمپری رابرای چه مدت پشتیبانی خواهد کرد؟

4 دقیقه؟ 2 دقیقه؟

 متاسفانه پاسخ به این سوال احتمالاً صفر خواهد بود.این نقطه ایست که مفهوم ظرفیت وارد خواهدشد. دراین مثال (600 VA) ups احتمالاً اندکی بیش از این میزان بار را تحمل خواهد کرد مانند اینکه اتومبیل شما زمانی که درجه بنزین روی نشانگر"خالی" ایستاد بلافاصله متوقف نخواهد شد ولی رفتن روی 800 ولت-آمپر احتمالاً باعث اضافه بار برای ups خواهد شد وسبب خاموش شدن ups زمانی که بر روی باتری میرود خواهد شد. مفهوم ظرفیت ماکزیمم فقط به باتری مربوط نمیشود بلکه به اجزا ترکیب کننده ups وحتی به سیم بندی آن برای تحمل یک بارمشخص مربوط است.همچنین ظرفیت یک مفهوم ایمنی نیز میباشد زیرا افزایش جریان مداراز یک حد مشخص خطرناک است.

درحالیکه ظرفیت ups برحسب حداکثر بار نامی آن بیان میشود، یک حد دیگر نیز باید درنظر گرفته شود.برای فهمیدن این حد باید فرق بین قدرت ظاهری (نیرویی که بعنوان ورودی به دستگاه داده میشود) و قدرت واقعی(نیرویی که دستگاه بصورت واقعی مصرف میکند)را بفهمیم. برای اکثر دستگاههای پیچیده، این دومقدارمساوی نیستند.

نسبت قدرت واقعی به قدرت ظاهری برای هر دستگاه "ضریب قدرت" نامیده میشود. برای ups های کامپیوترهای خانگی این ضریب حدود 60% میباشد (مفهوم آن در بخش انرژی واقعی وانرژی ظاهری توضیح داده شده است)

باری که یک ups تحمل میکند نمیتواند ازحد قدرت ظاهری آن برحسب ولت-آمپر بیشتر باشد و همچنین نمیتواند ازحد قدرت واقعی آن بر حسب وات بیشتر باشد. بسیاری از سازندگان ups حد مشخصی از قدرت واقعی دستگاه بر حسب وات را ارائه نمیکنند درعوض فرض میکنند که ضریب قدرت بارمربوطه حدود 60% میباشد. اگردستگاه شما باری را تحمل میکند که ضریب قدرت آن 60% است آنگاه قدرت واقعی وظاهری دستگاه یکسان خواهد بود ولی اگرضریب قدرت بار بیش از 60% باشد، شما نمیتوانید از حد کلی ولت-آمپر استفاده کنید زیرا مقدار وات مصرفی شما بیش ازحد قدرت واقعی(برحسب وات) میباشد. اگر این مفاهیم اندکی گیج کننده است، حق با شماست. توضیح بیشتر به همراه چند مثال در بخش " اندازه  قدرت ups " آمده است.

بسیاری از انواع مدلهای ups بزرگ امکان افزایش زمان پشتیبانی توسط افزودن مجموعه هایی از باتری راعرضه میکنند. این واحدهای قابل توسعه بسیار عالی هستند بخصوص در مواردی که شما هنگام خرید دستگاه از میزان باری که قرار است از ups گرفته شود اطمینان ندارید. این کار باعث صرفه جویی در پول شما خواهد شد زیرا به جای اینکه شما دو دستگاه ups مستقل خریداری نمایید فقط پول باتری اضافی را خواهید پرداخت.

توان UPS :

 

همانطور که دربحث ظرفیت و زمان پشتیبانی ups  مطرح شد (که شما باید قبل از مطالعه این قسمت آنرا خوانده و فراگرفته باشید) یک ups میتواند حدمشخصی از بار راپشتیبانی کند. درواقع دوحد تعریف شده برای ups موجود است. یکی حداکثر توان ظاهری مشخصه بار(برحسب ولت-آمپر) و دیگری حداکثر توان واقعی مشخصه بار (برحسب وات).برخی اوقات توان واقعی تاحد ماکزیمم آن فراهم نمیشود ولی باید محاسبه شود.اگر میزان "وات" پشت دستگاه نوشته نشده باشد، اشکالی ندارد که آن را60% عدد "ولت-آمپر" فرض کنیم.اگر چه مشخصات دستگاه بطور کامل باید خوانده شود زیرابرخی ups ها از نسبت دیگری برای ضریب قدرت استفاده میکنند.

قانون توان ups در مفهوم ساده ولی در عمل مشکل است. بارهایی که به ups وصل میشوند نمیتوانند از حد مشخص شده فراتر روند.اجازه دهید نحوه عملکرد این دو حد را با چند مثال روشن کنیم:

فرض کنید یک ups 650 ولت-آمپرداریم که "وات" آن مشخص نیست. بنابراین برای ضریب اطمینان 60% را برای ضریب قدرت درنظر میگیریم که معنای آن حد 390 وات برای توان واقعی میباشد. معنای این حرف اینست که ما نمیتوانیم هیچ باری بیش از 650 ولت-آمپر یا 390 وات به ups وصل کنیم.

 

مثالهایی برای بارهای منابع تغذیه:

 

- منبع تغذیه عادی در محدوده 500 ولت-آمپر: باری باشدت 500 ولت-آمپر بخوبی با این ups تغذیه میشود زیرا ضریب قدرت آن حدود60% میباشد چیزی که قریب به اتفاق سازندگان ups آنرا فرض میکنند (ولی شما باید مشخصات آنرا اگر میتوانید چک کنید)

حتی اگر ضریب قدرت 70% باشد، هنوز بار 350 واتی داریم که زیر حدups  است.

 

- منبع تغذیه 500 ولت-آمپر باضریب قدرت اصلاح شده: برخی از دستگاهها بااجزایی که به مدارهای آن اضافه شده است ضریب قدرت آن به حدود 100% رسیده است (که بعضی اوقات به آن ضریب قدرت یک نیز میگویند) دراینحالت دستگاه 500 ولت-آمپر و 500 وات میباشد. چنین دستگاهی ups مورد بحث مارا دچار اضافه بار خواهد کرد زیرا"وات" آن بسیار بالا میباشد.

 

حال که فهمیدیم محدوده ها در ups چه میباشند، بگذارید نگاهی به بار داشته باشیم. برای درک اینکه یک" بار" چه درخواستی از ups دارد باید مقدار ولت-آمپر و وات آنرا بدانیم. متاسفانه اکثر سازندگان اطلاعات لازم را دراین خصوص در اختیار نمیگذارند.

محدوده بالایی ولت-آمپر مورد نیاز برای یک دستگاه با نگاه کردن به جریان آن که معمولاً تمام دستگاهها با برچسبی نزدیک کابل برق، آنرا مشخص کرده اند قابل تحصیل است اگر چه این اعداد اندکی محافظه کارانه است.

اگرجریان الکتریکی وسیله ای 1.2 آمپر باشد ولت-آمپر نامی مورد نیاز برای آن 1.2*220=264 ولت-آمپر میباشد اگر چه در عمل هیچگاه به بیش از 200 ولت-آمپر نیاز نمیباشد. هیچ راهی برای اطمینان از این قضیه وجود ندارد مگر اینکه شما بدانید چگونه وسیله را با روشهای الکتریکی تست کنید بنا براین برای اطمینان کامل، شما باید محافظه کارانه عمل کنید وهمان عدد ماکزیمم 264 را درنظر بگیرید.

منابع تغذیه کامپیوتر، بیشتر موجب سر در گمی میشوند. وقتی که مردم در مورد منابع تغذیه صحبت میکنند، مثلاً میگویند:

 این یک منبع تغذیه 300 وات است.

این مهم است که بدانیم عدد 300 در این بحث تقریباً تمام توان DC خروجی از دستگاه است.این عدد وقتی که بحث اندازه ups مطرح میشود کاملاً بی معنی است. زیرا نمایاننده ولت-آمپر و یا وات مورد نیازبرای تغذیه نیست.اکثر منابع تغذیه دارای مشخصات جریان هستند که شما بتوانید ولت-آمپرماکزیمم آن را همانطور که قبلاً توضیح داده شد محاسبه کنید ولی اگر آنرا مرجع محاسبه قرار دهید احتمالاً ups ای میخرید که بیش از میزان مورد نیاز شماست زیرا خروجی منبع تغذیه، خود بیشترین مقدار است وتنها نمایشگر اینست که اگر منبع تغذیه بطور کامل بیشترین مقدار خروجی راداشته باشد چه چیزی مورد نیاز است.

یک منبع تغذیه 300 وات بر روی یک کامپیوتر معمولی هرگز خروجی حتی نزدیک 300 وات نخواهد داد.

بسیار خوب، تا به حال تمام آن کارهایی را که برای تعیین اندازه ups نباید انجام دهید به شما گفته شده است. حال چه کارهایی را واقعاً باید انجام دهید؟ متاسفانه تعیین اندا زه ups کار ساده ای نیست. شما اغلب مجبورید با اعدادی که در اختیار دارید محافظه کارانه عمل کنید ویک ups با ظرفیت مقداری بیش از آنچه که واقعاً نیاز دارید خریداری نمایید تا مطمئن شوید که مقدار مورد نیاز شما پوشش داده شده است.در اینجا روشها وتکنیکهایی را که در این امر به شما کمک میکند آورده ایم:

 

این اندازه ها را برای کامپیوتر های زیر استفاده کنید:

 

Equipment Power Ratings Load in VA based on VA=Watts/0.7           

Desktop PC's, Workstations or Servers (no monitor or other accessories included)    

Celeron or AMD to 800 MHz

 140

Celeron or AMD to 1.4 GHz

 165

PIII to 1 GHz

 150

PIV to 1.7GHz

 175

Intel Xeon to 2GHz

 195

Adder to any one of above for dual processors

    25

Tower Servers (no monitor or other accessories included)                                

 

Single processor any operating system

 495

Dual processor any operating system

 525

Monitors (Turn-on VA for some monitors is very high up to 1.5 kva !)              

 

15 inch

    90

17 inch

 110

19 inch

 170  

21 inch

 195

15 inch LCD

    50

22 inch LCD

 110

Accessories                                                                                                              

 

CD Rom (internal) 

    30

CD Rom (external) 

    80

External hard drives (per each) 

    50

Printers                                                                                                                      

 

Inkjet/Bubble Jet

   50

Dot Matrix 

 100

Laser (UPS rating must = 2 x {laser printer + other loads} combined)

 950

Peripherals                                                                                                                

 

External Modem 

   30

Facsimile

 100

Tape Backup/Zip Drive

   35

Compact Hub

 150

Router

 200

Plotter

 135

Bridge

 100

300W PMPO Speaker

 100

 

این توصیه ها را بخوانید:

برای ups ای که درنظر دارید، توصیه های سازنده را برای دستگاههایی که قرار است مورد پوشش قرار بگیرند در نظربگیرید. آنها را با منابع تغذیه ای که میخواهید پوشش دهید مقایسه کنید ویک نتیجه معقول بگیرید. اگر بخش فروش ups  گفت: "ایده آل برای یک کامپیوتر کوچک رومیزی" وشما میخواهید آنرا برای یک کامپیوتر بزرگ با دو پردازشگر که کارگرافیکی انجام میدهد استفاده کنید، احتمالاً به مشکل خواهید خورد.

آزمایش ups :

بهترین روش برای تعیین توان ups اینست که اگر بتوانید آنرا تست کنید. اگر دوستی دارید که ups ای تقریباً به اندازه آنچه که شما نیاز دارید دراختیار دارد، آنرا قرض بگیرید، باتریهایش را کاملاً شارژ کنید، دوشاخه دستگاه خود را به خروجی ups وصل کنید وببینید که چه مدت دستگاه شما روشن میماند قبل از اینکه ups خاموش شود.

(واضح است که این عمل را وقتی که فایلی با اطلاعات مهم باز است نباید انجام دهید).

اگر ups بدون هیچ مشکلی کار کرد و به شما اجازه داد که کار خود را ذخیره کنید، میتوان به آن اطمینان کرد.

محافظه کار باشید:

درمورد ups بهتر اینست که ظرفیت آن کمی بیشتر از مورد نیاز باشد تا کمی کمتر.

وقتی که مطمئن شدید ups شما ظرفیت لازم را برای برآورده شدن نیاز سخت افزاریتان دارد، مطلب بعدی زمان پشتیبانی ups  از سیستم شما میباشد. شما به چه مدت زمان نیاز دارید؟ مهمترین هدف ups اینست که شما انرژی کافی در اختیار داشته باشید تابتوانید با اطمینان سیستم خود راخاموش کنید. هر زمانی بیش از آن "استفاده نامشروع" است. بنابراین میتوان گفت که شما با استفاده ازups باید بتوانید در زمان قطع برق برای مدت بسیار کوتاهی کارکنید ولی اگر بخواهید زمان بیشتری را جهت کار باسیستم خود در اختیار داشته باشید(برای زمانهای قطع برق طولانی) مطمئناً باید پول بیشتری بپردازید. برای افزایش زمان استفاده از ups، وسایل غیرضروری را به آن وصل نکنید.برای مثال وسایل جنبی کامپیوتر مانند پرینتر، نیازی نیست که به ups وصل شوند.اکثر سازندگان ups جداولی را فراهم نموده اند که زمان تئوری کارکرد ups را برای بارهای مختلف نشان میدهد.

موضوع مهمی که باید در نظر گرفته شود اتصال مانیتور به ups است. خاموش شدن مانیتور در هنگام قطع برق باعث از بین رفتن اطلاعات نخواهد شد بنابراین لزومی ندارد که مانیتور به ups وصل باشد. اگرچه وقتی که برق میرود اگر کامپیوتر شما روشن باشد ولی مانیتور خاموش شود چگونه میتوانید بفهمید که چه میکنید وآیا توانسته اید اطلاعات خود را ذخیره نمایید؟

مانیتورها بخصوص در سایز های بزرگ مقدار قابل توجهی انرژی مصرف میکنند، بنابراین هنگام انتخاب ups به این موضوع توجه داشته باشید.

افزایش کیفیت برق:

اغلب (ولی نه تمام)ups  ها نه تنها توان ذخیره را فراهم میکنند بلکه کیفیت برق ورودی را هم اضافه می کنند. توانایی ups برای انجام این کار به طراحی وسطح کیفی آن بستگی دارد. Ups های online بیشتر کیفیت برق خروجی را بالا می برند. بعنوان نتیجه، هرمشکلی که در برق شهر حادث شود فقط برروی شارژرباتری تاثیر میگذارد، اگرچه برخی از مدلهای ارزانتر نیززمانی که از برقAC استفاده میکنند برای محافظت ازبارمیتوانند تا حدودی شرایط برق شهر را اصلاح کنند. آنها نوعاً قادربه حذف ولتاژهای اضافی گذرا نیز میباشند. همچنین ups ها بطوراتوماتیک خروجی خود را تنظیم میکنند. به این معنا که وقتی ولتاژ باتری تغییرمیکند (هنگام تخلیه)، ups آنرا جبران میکند تا مطمئن شود بارها این انرژی را در اختیار خواهند داشت.

تست خودکار:

 

اکثرups ها این قابلیت را دارند که خودشان راتست میکنند. هدف ازاین تست اینست که مطمئن شویم ups عملکرد مناسبی دارد و  بار مصرفی ما به درستی محافظت میشود. معمولاً این تست زمانیکه برای اولین بارups را به برق وصل کردیم انجام میشود و پس از آن طبق فواصل زمانی معین انجام میگیرد. برای مثال برخی از ups ها روزی یکبار خودشان را تست میکنند وبعضی دیگر هفته ای یکبار. در هنگام اجرای این تست ممکن است برخی از نشانگر های ups چشمک بزنند وممکن است صدایی از آن خارج شود ولی نباید هیچ تاثیرقابل توجهی برروی بارمحافظت شده داشته باشد.

اگر ups شما نرم افزارکنترل کننده داشته باشد با فعال کردن آن ممکن است بتوانید فواصل زمانی انجام این تست را تعیین کنید. همچنین شما میتوانید در مواقع لزوم به ups بگویید که این تست را انجام دهد. این کار به این دلیل مورد نیازاست که برخی اوقات درهنگام روشن کردن ups، باتری دراثراستفاده قبلی خالی است و این تست نمیتواند انجام گیرد. البته این تست یک ویژگی مهم است ولی جای یک تست واقعی که مشمول تمام ups ها باشد را نمیگیرد. به این معنا که تمام تجهیزاتی را که قراراست مورد حفاظت قرار گیرد به ups وصل کنیم و دوشاخه ups را از برق بکشیم و عملکرد آن را ببینیم. اگرچه این عمل را مکررانجام نمیدهیم زیرا باتری را ضغیف خواهد کرد واگر سیکلهای شارژ و دشارژ باتری افزایش یابد موجب کاهش عمر باتری خواهد شد. ولی باید دقت نمود که به هرحال درفواصل زمانی معین،باید این کاررا انجام دهیم بخصوص وقتی که ترکیب بارهای حفاظت شده تغییر کند.

 

شکل موج خروجی :

 

یکی از معیارهای کیفیت که در بعضی موارد حائز اهمیت میباشد شکل موج خروجی ups است که به شکل سیگنال جریان متناوبی که توسط  ups تولید میشود اشاره دارد. کیفیت و قیمت اینورتر داخلی ups، اولین تعیین کننده شکل سیگنال AC خروجی است که توسط اکثرups ها تولید میشود ( بخصوص ups های ارزان قیمت)

شرایط ایده آل برای یک ups، تولید شکل موجی تمیزنزدیک به شکل موج استانداردی است که باید مورد استفاده دستگاه قراربگیرد.

هرups میتواند سه نوع شکل موج ایجاد کند:

 

موج سینوسی:

 

این، بهترین شکل موجی است که میتواند تولید شود زیرا شکل موج ایده آلی است که توسط یک سیگنال الکتریکی متناوب (برق شهر) تولید میشود.

تولید یک خروجی سینوسی واقعی، نیازمند مولفه های گرانقیمت است که فقط در اینورتر ups های باکیفیت برتریافت میشود. این مسئله بخصوص برای ups های online مهم است زیرا بارهای حفاظت شونده همواره ازاینورتراستفاده میکنند. شکل موج سینوسی واقعی معمولاً در ups های مدل بالا دیده میشود.

 

موج مربعی:

 

 پایین ترین نوع خروجی یک ups . موج مربعی معمولاً بعنوان مولفه مسطح (صاف) از یک موج سینوسی درنظر گرفته میشود. بجای افزایش یکنواخت ولتاژازکمترین مقداربه بیشترین مقدارو برگشت مجدد آن، درموج مربعی این اتفاق ناگهانی وبه یکباره رخ میدهد. یعنی موج ازکمترین مقدارولتاژ ناگهان به بیشترین مقدارآن میرسد، به مدت نصف سیکل آنجا میماند وسپس ناگهان به کمترین مقدار سقوط میکند ونصف سیکل دیگردرآن نقطه میماند واین اتفاق تکرار میشود. اینورترهای ارزان قیمت برای تولید خروجی موج مربعی طراحی شده اند زیرا در آنها از مولفه های ارزان قیمت استفاده شده است. نباید متعجب شوید که بسیاری از تجهیزات دوست ندارند که با موج مربعی کار کنند بلکه بیشتر باید از این نکته متعجب بود که بسیاری از وسایل برقی با این موج کار میکنند. دلایل متعددی موجود است که چرا موج مربعی باعث ایجاد مشکل میشود. بعنوان نمونه، ماکزیمم ولتاژ یک موج مربعی ماهیتاً کمتر از ماکزیمم ولتاژ یک موج سینوسی میباشد که این برای برخی تجهیزات، مشکلاتی را پدید می آورد بعلاوه موج سینوسی فقط شامل یک فرکانس (50 هرتزدرایران) میباشد ولی موج مربعی شامل فرکانسهای بالاتری است که به آنها "هارمونیک" گفته میشود و میتواند باعث ایجاد وزوزیا بروزمشکلات دیگردربرخی تجهیزات شود. خروجی موج مربعی فقط درتجهیزات ارزان قیمت بکارمیرود و باید درصورت امکان ازاستفاده ازآن خودداری نمود.

 

موج مربعی اصلاح شده:

 

این موج ، چیزی بین موج سینوسی و موج مربعی میباشد. پالسهای مثبت و منفی موج مربعی کاهش یافته، از یکدیگرجدا شده وبلندتر شده اند بنابراین، ولتاژماکزیمم خیلی به موج سینوسی نزدیک شده است ودرمجموع این شکل موج بسیار به شکل موج سینوسی شبیه تراست. درعین حال قیمت اجزاء ترکیب کننده ups با شکل موج مربعی اصلاح شده بسیار نزدیک به قیمت ups با شکل موج مربعی میباشد تا ups با شکل موج سینوسی.

(در واقع شما میتوانید با ترکیب دو موج سینوسی که اندکی نسبت به هم شیفت پیدا کرده اند یک موج مربعی اصلاح شده بسازید) تعداد تجهیزاتی که با موج مربعی اصلاح شده مشکل دارند بسیارکمترازآنهایی است که با موج مربعی مشکل دارند. موج مربعی اصلاح شده در بسیاری ازانواع ups های مدل پایین ومتوسط بکارمیرود وبرخی اوقات بنامهای: "تقریباً نزدیک شده به موج سینوسی"، "موج مربعی با پهنای پالس اصلاح شده" وحتی"موج سینوسی اصلاح شده" نیزنامیده میشود که اصطلاح آخر، یک بیان بازاری میباشد زیرا عملاً خروجی موج مربعی شکل اصلاح شده، یک موج سینوسی، اصلاح شده آن و چیزهای دیگر نزدیک به موج سینوسی نمیباشد.

 

توجه :

 

برای ups های با شکل موج خروجی مربعی و یا مربعی اصلاح شده، توصیه سازنده، استفاده از تجهیز حفاظت شده برای زمان حداکثر15 دقیقه میباشد.

 

(IEC 62040-3 /1999)

 

  یک طرح شماتیک بیانگر یک سیکل کامل موج سینوسی، مربعی ومربعی اصلاح شده. سطح زیر تمام منحنی ها مساوی است بنابراین تمامی این شکل موجها انرژی یکسانی را تامین میکنند.

عملاً برای یک کامپیوتر خانگی، ups ای با شکل موج مربعی اصلاح شده مناسب میباشد. این ups ، کامپیوتر،مانیتور و دیگرتجهیزات مشابه را بدون هیچ مشکلی محافظت خواهد کرد. البته بخاطرداشته باشید که ups های ارزان قیمت به هر حال از ولتاژ خط استفاده میکنند درحالیکه شکل موج خروجی فقط وقتی که ازباتری استفاده میشود نقش خود را ایفا میکند.

 

خاموش کردن اتوماتیک:auto shut down

 

ازمهمترین ویژگی های یک ups مخصوصا زمانی که برای تغذیه رایانه استفاده می شود امکان خاموش کردن اتوماتیک می باشد. این ویژگی به ups اجازه میدهد که پیش از اتمام زمان پشتیبانی باتری ها کامپیوترشما را خاموش کند. تصورکنید که یک کامپیوتربدون ویژگی خاموش شدن اتوماتیک مشغول کاراست. ناگهان برق می رود وups از انرژی باتری استفاده می کند و قطع برق در حالی که هیچکس حضورندارد تا کاری برروی کامپیوترانجام دهد ادامه می یابد. بالاخره انرژی باتری نیزبه اتمام میرسد و خروجی ups قطع می گردد وکامپیوترنیز ناگهان خاموش می شود. دراینحالت تمام کاری که ups انجام داده است ایجاد تاخیر درخاموش شدن اجتناب ناپذیر کامپیوتر بوده است و نه بیشتر و این درحالی است که ممکن است هنوزبرنامه فعالی وجود داشته باشد که لازم است قبل ازخاموش شدن کامپیوتر به آن سر و سامان داد.

معمولا یک ups باقابلیت خاموش کردن اتوماتیک ، ازکنترل نرم افزاروسخت افزارکه میکرو پروسسورآنرا به کامپیوتروصل می کند استفاده می نماید. می توان پارامترها را به گونه ای تنظیم کرد تا اگر قطعی برق برای مدت زیادی ادامه داشته باشد ups، کامپیوترتان را خاموش کند. برای مثال ممکن است شما بخواهید کامپیوترتان تا زمانی که 80% باتری تخلیه شده است ازانرژی باتری استفاده کند وسپس ups ،کامپیوتر شما را خاموش کند. در این لحظه نرم افزار ups یک فرآیند خاموش سازی را فعال خواهد کرد تا برنامه های شما را بسته وسیستم را غیر فعال نماید. همچنین اگرups دارای قابلیت  shutdownباشد خود نیزمی تواند خاموش شود.

البته اگرشما هیچگاه بدون ملاحظه برنامه ای را برروی کامپیوترخود اجرا نکنید ومراقب باشید که وقتی نیازی به کامپیوتر ندارید آنرا خاموش نمایید، احتمالاً به این ویژگی نیازی نخواهید داشت. ولی داشتن آن هنوزیک قابلیت مفید است. زیرا عده بسیار کمی از مردم کامپیوترخود را زمانی که باید، خاموش می کنند.

توجه:

این ویژگی عاری ازخطا نیست. ساختاربعضی ازبرنامه های کاربردی کامپیوترضعیف است و نمی توانند به درخواستی به پیامی که ازطرف سیستم عامل برای بستن خود دریافت می کنند پاسخ مناسب دهند. اگرشما فایل بازی دارید و کامپیوتررا ترک می کنید (کاری که هرگز نباید انجام دهید) ممکن است نرم افزاربه جای بستن فایل برروی جمله "آیا میخواهید این را ذخیره کنید؟" گیرکند وناچار شود سیستم عامل را برای خاموش کردن کامپیوتر ناگهان ازکاربیاندازد. اکثراوقات این قابلیت بسیارمفید است ولی هیچگاه کاررا به قضا و قدرنسپارید. وقتی که کارتان تمام شد، فایل خود را ذخیره کنید وبرنامه را ببندید.

 

نظرات

 
   
 
Captcha  
رضایی
0DisLike
1Like

سلام میخواستم بدونم برای استفاده از جت فن (هواکش با قدرت بالا )در زمان قطعی برق می توان از ups استفاده کرد لطفا راهنمایی بفرمائید.

مدیر سایت

سلام جناب رضایی. با توجه به اینکه در سیستم هواکش از موتور استفاده می شود تاحد زیادی این بار موتور در هنگام استارت می تواند به یو پی اس صدمه وارد کند. ولی در صورتی که دائم روشن باشد عملا برای یو پی اس های ترانسفورمر بیس با توان مناسب مشکلی را ایجاد نخواهد کرد.