UPS های ریداندانت REDUNDANT UPS

UPS های ریداندانت REDUNDANT UPS

معرفی به دوستان

ریداندانسی قابلیت پشتیبانی آنی در یک یا چند قسمت می باشد که در صورت خروج آن قسمت مورد نظر از پروژه به طور آنی جایگزینی برای آن وارد پروسه می شود و ازتوقف پروسه جلوگیری می شود.یو پی اس های با ساختار ریداندانت مخصوص صنایع نفت.

UPS های ریداندانت   REDUNDANT UPS

UPS های ریداندانت   REDUNDANT UPS

با توجه به نیاز بسیاری از پروژه های اتوماسیون صنعتی ،اتاق های کنترل و مراکز پردازش داده ها DATA CENTER  به فعالیت دائم دقیق و بدون وقفه و اطمینان از عمل کرد حتمی سیستم ها الکترونیک آنها ، نیاز به استفاده از قابلیت ریداندانسی در این مقوله بیشتر مطرح میگردد .

ریداندانسی قابلیت پشتیبانی آنی در یک یا چند قسمت می باشد که در صورت خروج آن قسمت مورد نظر از پروژه به طور آنی جایگزینی برای آن وارد پروسه می شود و ازتوقف پروسه جلوگیری می شود.

قابلیت ریداندانسی هم برای نرم افزار و هم برای سخت افزار ارائه می شود.

قابلیت ریداندانسی در سخت افزار ها نیز بسیار مهم است همچنین برای دیتا سنتر ها معمولا سرورهای حساس از تغذیه دوبل با قابلیت ریداندانسی استفاده می کنند .

یکی از موارد بسیار مهم و مورد بحث تامین برق ورودی بخش ها مختلف حساس مثل دیتا سنتر ها به صورت بدون وقفه با قابلیت ریداندانت می باشد . 

به همین جهت در این موارد علاوه بر تامین برق آن مرکز با استفاده از  UPSاین امکان یعنی قابلیت ریداندانت یا  UPS جایگزین نیز مد نظر قرار میگیرد.

استفاده از دو دستگاه  UPS برای تامین برق با امنیت بیشتر به دو صورت ممکن است:

SERIAL REDUNDANT -1   استفاده از دو  UPS به صورت  CASCADE   

2-  PARALELL  RE DUNDUNT  استفاده از دو  UPS که به صورت موازی

 

SERIAL REDUNDANT

 در این طرح دو دستگاه UPS به صورت سریال پشت سر هم بسته می شوند به این نحو که UPS 1 تمام توان خود را از UPSپشتیبان تهیه می کند در این طرح توان  UPS پشتیبان باید بزرگتر از توان  UPS تحت پوشش باشد در بسیاری از مراکز اداری و سازمان ها که از  UPS  های مرکزی بزرگ استفاده می کنند، بجهت رعایت امنیت بیشتر برای برخی از بخش ها ،مثل اتاق های عمل در بیمارستان ها ، دیتا سنتر های کوچک در ادارات و.. و یا سایر بخش های کوچک که نیاز به امنیت بالاتری دارند . علاوه بر مجهز بودن کل مجموعه به یک  UPS  بزرگ مرکزی و همچنین یک ژنراتور در ورودی خود بجز برق شهر از یک UPS  اختصاصی  کوچک سری شده با UPS  مرکزی استفاده میکنند این همان سریال ریداندانت می باشد و در صورتیکه به هر علت مثل اتصال کوتاه و یا  OVER LOAD  دستگاه  UPS  مرکزی از کار بیافتد  UPS  دوم امنیت کار مصرف کننده را فراهم میکند.

 روش دیگر در سیستم های سریال ریداندانت بستن آنها به صورت  CASCADE  می باشد در این طرح از انواع سریال ریداندانت میباشد  UPS  پشتیبان در ورودی  BYPASS سیستم اول بسته میشود در این حالت  UPSپشتیبان نیز باید بزرگتر از  UPS بعد از خود باشد در این حالت بار اصلی از UPS  پشتیبان کشیده نمیشود فقط وقتی سیگنال BYPASS دستگاه UPS اول به  هر دلیل فعال شد،  UPS  پشتیبان وظیفه ارائه سرویس به بار را برعهده میگیرد، و چون سیستم سوئیچ اتوماتیک  BYPASS در UPS  ها از سرعت استاندارد استاتیک سوئیچ ها تبعیت میکند ،بنابراین  UPS پشتیبان بدون هیچ وقفه ای،سرویس به بار را برعهده میگیرد.

بلوک دیاگرام این سیستم ها بشکل زیر می باشد.

 

 

                                                   

  PRARALELL REDUNDANT:

در این طرح خروجی دو دستگاه بصورت موازی بهم وصل می باشد لذا باید کاملا سنکرون و هم ولتاژ باشند هر تغییر جزئی در یکسان نبودن ولتاژ ها و یا سنکرون بودن آن ، می تواند ،اشکالات اساسی در این سرویس ایجاد کند.

 در این سرویس بعضی از دستگاه ها قابلیت SHARE  کردن توان  را دارند برای مثال میتوانند هر کدام  50% بار را تحت سرویس قرار دهند و در صورتیکه هر کدام از  UPS  ها به هر دلیل از کار افتاد UPS دوم  باید وظیفه سرویس به کل بار را به عهده بگیرد.

اشکالات طرح پارالل : در این طرح همانطور که بیان شد هر دو  UPS به کل بار متصل هستند و هر اشکالی در مدار مصرف پیش بیاید عملا هر دو  UPS را تحت تاثیر قرار میدهد.

 اگر اتصال کوتاه پیش آمده درحد بسیار کمی به لحاظ زمانی باشد و از حداکثر توان، کمتر از توان دو دستگاه UPS و به لحاظ زمانی کمتر از مدت زمان تحمل اضافه بار، توسط سیستم بای پاس باشد ،مشکلی پیش نمی آید .

اما اگر یک اتصال کوتاه با توان بیش از توان دو دستگاه ایجاد شود ،همه سیستم SHUTDOWN  میگردد.

 در سیستم سریال ریداندانت، بعد از اتصال کوتاه شدن خروجی به هر دلیل ، سوئیچ بای پاس اتوماتیک که از انواع سویچ های با سرعت بالا می باشد،  با سرعت سوئیچ بای پاس اتوماتیک، دستگاه   UPS دوم را مدار قرار میدهد ،و اگر اتصال کوتاه ادامه یابد سیستم بای پاس UPS پشتیبان نیز فعال می شود ،و بعد از آن کل شبکه قطع می شود.  بنابراین ضریب امنیتی سیستم سریال ریداندانت از مدل پارالل بهتر و  قوی تر می باشد.

 از طرفی در این طرح لازم نیست ولتاز دو سیستم دقیقا یکی باشد و به همین دلیل امکان اینکه دو  UPS  اساسا ساخت شرکت های مختلف باشند، مشکلی  ایجاد نمیکند . اما در مدل پارالل بجهت سنکرون شدن و هم دامنه شدن لازم است یکی از دو UPS سیگنالی برای سنکرون و هم دامنه کردن ولتاژ دوUPS  به دستگاه دیگر ارسال کند لذا معمولا نیاز به کارت پارالل یکسان دارند. و معمولا هردو  UPS باید هم توان و هم مدل باشند  

بلوک و یا کرام این سیستم ها بشکل زیر میباشد.

 

 

 

 

 

 پارالل ریداندانت کامل

 در این طرح بخش های مختلف یک دستگاه  UPS با بخش های همنام  یک دستگاه  UPS  دیگر و کاملا مشابه تک به تک به صورت اتوماتیک و یا دستی قابلیت موازی شدن دارند ، تا اگر  هریک از بخش ها در هر UPS ، به هر دلیلی از کار افتاد بخش مشابه از  UPS  دیگر جایگزین گردد این  UPS بطور معمول مخصوص شرایط استثنایی  UPS های  نفت و گاز و پترو شیمی و صنایع سنگین و حساس می باشد و از قیمت های بسیار بالاتری به نسبت سایر UPS  ها برخوردار می باشند .

بلوک دیاگرام این سیستم ها بشکل زیر می باشد.

 

 

 

نظرات

 
   
 
Captcha