معرفی به دوستان

- مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی ایران از اجرای معاهده پاریس در کشور خبر داد و گفت: قطعی برق مرتبط با اجرای این معاهده نیست.

مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی ایران از اجرای معاهده پاریس در کشور خبر داد و گفت: قطعی برق مرتبط با اجرای این معاهده نیست.
مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی ایران ادامه داد: معاهده پاریس اکنون در ایران اجرایی می‌شود.
وی افزود: از دو دهه قبل به دنبال بهینه سازی در نیروگاه‌ها بوده‌ایم.
طرزطلب در انتها گفت: سیاست‌های ما با پروتکل‌های معاهده پاریس مطابقت دارد، اما مشکلی ایجاد نخواهد کرد

نظرات

 
   
 
Captcha