تداوم روند مصرف برق بر مدار ۵۸ هزارمگاوات

معرفی به دوستان

روند افزایشی دمای هوا در مصرف برق شب و روزگذشته تاثیرگذار شد به گونه‌ای که درساعت ۱۲ و ۵۱ دقیقه به ۵۸ هزار ۲۴۳ مگاوات رسید.

روند افزایشی دمای هوا در مصرف برق شب و روزگذشته تاثیرگذار شد به گونه‌ای که درساعت ۱۲ و ۵۱ دقیقه به ۵۸ هزار ۲۴۳ مگاوات رسید.
مصرف برق روزانه کشور براساس تازه‌ترین گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران در ساعت ۱۲ و ۴۵ دقیقه روز گذشته نیز با صعود به عدد ۵۸ هزار و ۲۴۳ مگاوات رسید و این درحالی است که پارسال در همین بازه زمانی ۵۴ هزار و ۹۵۱ مگاوات مصرف شده بود.
در ساعت ۲۱ و ۳۵ دقیقه به رقم ۵۸ هزار و ۱۶۹ مگاوات درحالی رسید که پارسال در این روز و ساعت ۵۴ هزار و ۲۸۳ مگاوات برق مصرف شده بود رشد و با توجه به این موضوع، سه هزار و ۸۸۶ مگاواتی افزایش را رقم زد.
روند مصرف در ساعت ۱۲ و ۴۵ دقیقه روز گذشته نیز با صعود به عدد ۵۸ هزار و ۲۴۳ مگاوات رسید و این درحالی است که پارسال در همین بازه زمانی ۵۵ هزار و ۷۴ مگاوات مصرف شده بود.
میزان مصرف برق در عین حال در بخش صنایع با کاهش روبرو شد و به سه هزار و ۹۹۹ مگاوات در ساعت ۱۲ و ۵۱ دقیقه رسید 
شب گذشته ذخیره نیروگاه‌ها به ۹۱۴ مگاوات و در روز گذشته به ۸۸۸ مگاوات رسید. در عین حال میزان تولید برق از منابع تجدیدپذیر هم پنج هزار و ۲۹۳ مگاوات بود.

نظرات

 
   
 
Captcha