معرفی به دوستان

اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش بینی کرد که مصرف برق در سراسر جهان سریعتر از جمعیت رشد می‌کند و سرانه مصرف رو به افزایش است.

طبق آمار انرژی بین المللی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در یک دهه و نیم گذشته، عمده افزایش مصرف برق جهان به رشد مصرف برق در اقتصاد‌های در حال توسعه نسبت داده شده است. در مقابل مصرف برق در برخی از بزرگترین اقتصاد‌های توسعه یافته جهان طی یک دهه گذشته کاهش پیدا کرده است.
دسترسی به برق برای میلیارد‌ها نفر در اقتصاد‌های در حال توسعه و ادامه رشد تقاضا برای برق در این اقتصادها، دو عامل کلیدی مورد اشاره شرکت‌های تولیدکننده سوخت فسیلی در پیش بینی نیاز جهان به نفت و گاز در دهه‌های آینده بوده است.
در آمریکا مصرف برق از دهه ۲۰۰۰ اندکی رشد کرده است. با این حال تحت تاثیر بهره وری بالاتر انرژی و تغییرات اقتصادی که باعث مصرف کمتر برق به ازای هر واحد تولید اقتصادی شده، مصرف برق به ازای هر فرد تقریبا هفت درصد در فاصله سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ کاهش پیدا کرده است.
سرانه رشد مصرف برق در اقتصادی کمتر توسعه یافته در فاصله سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ بیش از دو برابر افزایش یافته است. در مقابل، مصرف برق در اقتصاد‌های توسعه یافته تقریبا ثابت بوده است.
با این حال آژانس بین المللی انرژی در گزارش آوریل خود با عنوان بازبینی انرژی جهانی ۲۰۲۰ اعلام کرد که امسال مصرف برق جهان به دلیل بحران ویروس کرونا کاهش پیدا خواهد کرد.
تقاضا برای برق به دلیل وضع قرنطینه در بسیاری از مناطق و کشور‌های جهان کاهش پیدا کرد و روی سبد انرژی تاثیر گذاشت. سهم تجدیدپذیر‌ها در این سبد افزایش یافت، زیرا تولید انرژی‌های تجدیدپذیر تحت تاثیر افت تقاضا قرار نگرفت. از سوی دیگر تقاضا برای همه منابع برق شامل زغال سنگ، گاز و انرژی هسته‌ای در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ کاهش پیدا کرد.
بر اساس گزارش اویل پرایس، مجموع تقاضای جهانی برای برق امسال پنج درصد کاهش پیدا خواهد کرد در حالی که این کاهش در برخی از مناطق به حدود ۱۰ درصد می‌رسد.

نظرات

 
   
 
Captcha