معرفی به دوستان

اجباری شدن استاندارد پلکان‌های برقی در شورای عالی استاندارد تصویب شد.

مدیر کل استاندارد استان البرز، گفت: با توسعه مراکز تجاری و افزایش نصب و استفاده از پلکان‌های برقی برای سهولت جابجایی افراد در طبقات مختلف این مراکز، اهمیت ایمنی استفاده کنندگان از این وسیله، از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، بیش از پیش احساس و این منجر به ارائه پیشنهاد اجباری شدن استاندارد پلکان‌های برقی از سوی سازمان ملی استاندارد ایران به شورا عالی استاندارد شد.
فتانه شکرالهی گفت: به دنبال این رویداد، استاندارد ملی پلکان‌های برقی و پیاده رو‌های متحرک از اول اردیبهشت ۱۳۹۹ بر مبنای تاریخ صدور پروانه و یا سایر مجوز‌های قانونی ساختمان، اجباری اعلام شد. به این معنی که چنان چه پلکان برقی در ساختمانی نصب شود که تاریخ صدور پروانه ساخت آن ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ و بعد از آن است؛ اخذ تأییدیه ایمنی برای آن اجباری خواهد بود.
وی افزود: مطابق ماده ۱۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالا‌ها و خدماتی اجباری اعلام شود، پس از انقضای مهلت‌های مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کالا‌ها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تأیید سازمان ملی استاندارد ایران، ممنوع است.

نظرات

 
   
 
Captcha