استفاده از پساب برای نیروگاه ها

همه نیروگاه های کشور موظف به استفاده از پساب تصفیه شده هستند

معرفی به دوستان

معاون راهبری تولید شرکت تولید نیروی برق حرارتی با اشاره به استراتژی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی برای استفاده از پساب تصفیه‌شده در تمامی نیروگاه‌های کشور، گفت: بر اساس بخشنامه این شرکت، تمامی نیروگاه‌ها موظف به اجرای این برنامه هستند و این طرح هم اکنون به‌صورت پایلوت در نیروگاه شهید مفتح همدان در حال اجراست.

عبدالرسول پیشاهنگ، با اشاره به تمهیدات این شرکت برای صرفه‌جویی در مصرف آب نیروگاه‌های کشور، گفت: در حال‌حاضر تنها سه تا چهار نیروگاه کشور از برج مرطوب "تر" به‌منظور خنک کردن سیستم خود استفاده می‌کنند که با توجه به مشکلات کم آبی در کشور در حال طراحی برج خشک برای برخی از نیروگاه‌ها مانند واحد اصفهان هستیم.
معاون راهبری تولید شرکت تولید نیروی برق حرارتی افزود: در برخی از نیروگاه‌ها نیز مانند رامین اهواز با طراحی‌های جدید روی برج و تعویض پره‌های خنک کننده نیروگاه تا حدود ۱۵ تا ۳۰ درصد در مصرف آب صرفه‌جویی شده است.
پیشاهنگ با اشاره به استراتژی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی برای استفاده از پساب تصفیه‌شده در تمامی نیروگاه‌های کشور، گفت: بر اساس بخشنامه این شرکت، تمامی نیروگاه‌ها موظف به اجرای این برنامه هستند.
وی ادامه داد: این طرح هم اکنون به‌صورت پایلوت در نیروگاه شهید مفتح همدان در حال اجراست و بیش از ۸۵ درصد آب مورد نیاز این واحد از پساب تامین می‌شود. همچنین در نیروگاه اصفهان نیز طراحی‌های لازم در این زمینه انجام شده و به‌زودی پساب برای استفاده در نیروگاه وارد این واحد خواهد شد.
معاون راهبری تولید شرکت تولید نیروی برق حرارتی تاکید کرد: اولویت اجرای این برنامه با نیروگاه‌های دارای برج "تر" است.

نظرات

 
   
 
Captcha