صادرات برق ایران

مطالعات صادرات صنعت برق ایران در 17 سال گذشته

معرفی به دوستان

صنعت برق ایران در سال‌های گذشته، به سمت صادرات توجه بیشتری نشان داده است و با توجه به رکودی که در پروژه‌های زیرساختی دولت در حوزه برق در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است، اهمیت استراتژی صادرات برای مدیران و صاحبان کسب و کار این صنعت دو چندان شده است؛ هرچند که مشکلات ناشی از تحریم، روند توسعه صادرات صنعت برق را کاهش داده است.

صنعت برق ایران در سال‌های گذشته، به سمت صادرات توجه بیشتری نشان داده است و با توجه به رکودی که در پروژه‌های زیرساختی دولت در حوزه برق در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است، اهمیت استراتژی صادرات برای مدیران و صاحبان کسب و کار این صنعت دو چندان شده است؛ هرچند که مشکلات ناشی از تحریم، روند توسعه صادرات صنعت برق را کاهش داده است. در عین حال ظرفیت‌های بالقوه‌ای در این صنعت وجود دارد که می‌تواند در استراتژی توسعه صادارتی مورد توجه قرار گیرد؛ لذا با توجه به اهمیتی که موضوع صادرات صنعت برق داشته است، نیاز به شناخت واقعی از وضع موجود و تحلیل شرایط بر اساس آمار و ارقام واقعی اهمیت فوق العاده‌ای پیدا کرده است.
معاونت پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت برق ایران با هدف ارائه تصویر روشنی از وضعیت صادرات این صنعت، با جمع آوری اطلاعات از پایگاه داده‌های آمار ثبتی گمرک ایران که میزان تجارت خارجی ایران را بر اساس کد‌های تعرفه‌ای ثبت کرده است، و همچنین گزارش‌های سازمان توسعه تجارت ایران و اطلاعات منتشر شده شرکت توانیر، نسبت به استخراج آمار صادرات صنعت برق اقدام و گزارش آماری صادرات برق ایران را تدوین کرده است. در این گزارش نتایج بدست آمده از استخراج از اطلاعات واقعی از پایگاه‌های داده کشور در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷، بصورت جداول و نمودار‌های آماری ارائه شده است.
صادرات صنعت برق ایران از سه بخش «کالا و تجهیزات برقی»، «خدمات فنی و مهندسی برقی» و «صادرات انرژی برق» تشکیل شده است. این صادرات ماحصل فعالیت بیش از ۲۲۰۰ بنگاه اقتصادی و اشتغال بیش از ۱۵۲ هزار نفر است که در سه خوشه اصلی «شرکت‌های سازنده تجهیزات»، «شرکت‌های پیمانکاری، مشاوره، و مهندسی بازرگانی»، و «شرکت‌های تولید، انتقال و توزیع برق» فعالیت می‌کنند.
برای مشاهده متن کامل گزارش روی لینک زیر کلیک نمایید.

نظرات

 
   
 
Captcha