عدم جذب نیرو های شرکتی

بخش نامه ناعادلانه وزیر نیرو در خصوص عدم جذب نیرو های شرکتی

معرفی به دوستان

تیرماه امسال وزیر نیرو با ارسال بخشنامه‌ای به شرکت‌های زیر مجموعه با ملغی کردن بخش نامه قبلی، تمام استخدام‌ها در شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نیرو را منوط به شرکت در آزمون استخدامی دانست.

به نقل از فارس من ، سال ۸۶ بود که وزیر نیروی وقت بخشنامه‌ای را به شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نیرو ارسال کرد که در آن شرایط جذب نیرو‌های شرکتی شاغل در این شرکت‌ها را عنوان کرده بود که مهمترین آن نیاز دستگاه، سابقه و مدرک افراد بود به عنوان مثال فردی با مدرک دیپلم و سابقه کار ۱۰ ساله می‌توانست تبدیل وضعیت شود که این قانون در ۱۱ سال گذشته اجرا شد، اما متاسفانه تیرماه امسال وزیر نیرو با ارسال بخشنامه‌ای به شرکت‌های زیر مجموعه با ملغی کردن بخش نامه قبلی، تمام استخدام‌ها در شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نیرو را منوط به شرکت در آزمون استخدامی دانست.
لازم به یادآوری است که میزان حقوق یک نیروی شرکتی با سابقه کاری یکسان و در یک واحد مشترک نصف حقوق یک نیروی «قراردادی» و «رسمی» است.

نظرات

 
   
 
Captcha