اخبار عمومی

تبادل 1400 مگاوات برق با عراق در آینده نزدیک

تبادل 1400 مگاوات برق با عراق در آینده نزدیک

قائم مقام مدیرعامل و معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی توانیر گفت: انتظار از صنعت برق این است که در منطقه به مرکز راهبری شبکه تبدیل شده و این انتظار در گرو انجام اقدامات گسترده، تدابیر و سرمایه گذاری‌های بسیاری است.

کاهش بیش از 4000 مگاواتی مصرف برق در روز 13 فروردین

کاهش بیش از 4000 مگاواتی مصرف برق در روز 13 فروردین

پیک روزانه مصرف برق در سیزدهم فروردین مصادف با روز طبیعت بیش از چهار هزار مگاوات کاهش یافت.آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که پیک روزانه مصرف برق در سیزدهم فروردین نسبت به روز گذشته ۴۲۴۶ مگاوات و نسبت به روز هشتم فروردین که بیشترین مصرف برق روزانه طی سیزده روز ابتدایی سال ۹۷ به ثبت رسیده بیش از ۶۵۰۰ مگاوات کاهش یافت.